Analiza udziału kompleksów platynowców w wodnych roztworach chlorkowych za pomocą spektrofotometrii UV-Vis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Chemicznej (Politechnika Poznańska)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-945225-4-4
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza udziału kompleksów platynowców w wodnych roztworach chlorkowych za pomocą spektrofotometrii UV-Vis
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
393-395
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,19
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości"
Początek konferencji
2018-06-26
Koniec konferencji
2018-06-28
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
i14698