Analiza ryzyka systemu produkcyjnego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Politechnika Opolska)
Książka
Tytuł książki
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-941281-2-8
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza ryzyka systemu produkcyjnego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
475-486
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
system produkcyjny
analiza ryzyka
czynniki ryzyka
otoczenie zewnętrzne
otoczenie wewnętrzne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXI Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
Początek konferencji
2018-02-25
Koniec konferencji
2018-02-27
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono czynniki ryzyka wpływające na system produkcyjny. Czynniki ryzyka podzielone zostały ze względu na otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne podmiotu. Produkcja, jako najważniejsze ogniwo przedsiębiorstwa produkcyjnego jest bardzo wrażliwa na każdą sytuację niebezpieczną czy niepewną. Badania przeprowadzone były w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wyniki badań opisują czynniki ryzyka wpływający na dany system produkcyjny. Celem artykułu było przedstawienie źródeł ryzyka z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego systemu produkcyjnego oraz jego wpływu na tworzenie wartości dodanej.
Inne
System-identifier
29641