Analysis of a planetary gear modelled with a contour graph considering the decision making complexity of game-tree structures
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki (Politechnika Opolska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
ITM Web of Conferences
ISSN
2271-2097
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
1-7
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,46
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES)
Początek konferencji
2017-11-24
Koniec konferencji
2017-11-25
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Analysis and synthesis of mechanisms is one of the fundamental tasks of engineering. Mechanisms can suffer from errors due to versatile reasons. Graph-based methods of analysis and synthesis of planetary gears constitute an alternative method for checking their correctness. Previous applications of the graph theory concerned modelling gears for dynamic analysis, kinematic analysis, synthesis, structural analysis, gearshift optimization and automatic design based on so-called graph grammars. Some tasks may be performed only with the methods resulting from the graph theory, e.g. enumeration of structural solutions. The contour plot method consists in distinguishing a series of consecutive rigid units of the analysed mechanism, forming a closed loop (so-called contour). At a later stage, it is possible to analyze the obtained contour graph as a directed graph of dependence. This work presents an example of the application of game-tree structures in describing the contour graph of a planetary gear. In addition, complex parametric tree structures are included.
Inne
System-identifier
29681
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych