Badania odporności na korozję przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi w atmosferze sztucznego potu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
7--10
Numer tomu
63
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
oxidation
copper alloys
antimicrobial copper
artificial human sweat
PL
stopy miedzi
utlenianie
miedź przeciwdrobnoustrojowa
syntetyczny pot
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents the results of investigations of the influence of time on the corrosion resistance of copper and copper alloys in contact with the atmosphere of synthetic sweat, imitating human sweat. For this purpose, a laboratory experiment was carried out in which synthetic sweat recipe consisting of sodium chloride, ammonium chloride, urea, acetic acid, lactic acid and sodium hydroxide, in accordance with the requirements of PN-ISO 3160-2 were made, in the atmosphere of which rolled flat products from ETP copper and seven commercial copper alloys were subjected at temperature of 40°C and different time from 15 minutes to 2016 hours (12 weeks). Sheet samples subjected to this test procedure were then subjected to the analysis of the surface condition with the unaided eye and structural observations, on the basis of which uneven and rough morphology of the surface films being a derivative of oxides and chlorides of the main alloy components was found. Based on the analysis of the obtained test results, it was also found that CuZn37 brass is the most resistant copper alloy to corrosion of the synthetic sweat atmosphere. The experiment allowed for simulation of the behavior of copper touch surfaces subjected to contact with human sweat.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu czasu na odporność korozyjną miedzi i jej stopów w atmosferze sztucznego potu, który miał za zadanie imitować pot ludzki. W tym celu przeprowadzono eksperyment w warunkach laboratoryjnych, polegający na sporządzeniu receptury syntetycznego potu składającego się (zgodnie z wymaganimi normy PN-ISO 3160-2) z: chlorku sodu, chlorku amonu, mocznika, kwasu octowego, kwasu mlekowego i wodorotlenku sodu, w atmosferze którego umieszczone zostały w temperaturze 40°C i w czasie od 15 min do 2016 godz. (12 tygodni) próbki wyrobów płaskich walcowanych z miedzi Cu-ETP i siedmiu handlowych stopów miedzi. Próbki metali będące przedmiotem takiej procedury badawczej, poddano następnie analizie stanu powierzchni za pomocą oka nieuzbrojonego oraz obserwacjom strukturalnym, na podstawie których stwierdzono, że morfologia powierzchniowych warstewek będących pochodną tlenków i chlorków głównych składników stopowych jest nierównomierna i chropowata. Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań stwierdzono ponadto, że najbardziej odpornym korozyjnie na oddziaływanie składników syntetycznego potu materiałem na osnowie miedzi jest mosiądz CuZn37. Przeprowadzony eksperyment pozwolił na symulację zachowania się miedzianych powierzchni dotykowych poddanych kontaktowi z ludzkim potem.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:112439
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych