Recycling of zinc from the steelmaking dust in the sintering process
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Energy Technology 2017. carbon dioxide management and other technologies
Data publikacji
2017
ISBN
978-3-319-52191-6
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Recycling of zinc from the steelmaking dust in the sintering process
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
181--189
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
zinc recovery
dust recycling
steelmaking dust utilization
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
TMS 2017
Nazwa konferencji
Energy Technologies Symposium - 146th Annual Meeting and Exhibition
Początek konferencji
2017-02-26
Koniec konferencji
2017-03-02
Lokalizacja konferencji
San Diego
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
During the steel scrap melting process in an electric arc furnaces, the generated dust may contain a significant amount of zinc. The content of zinc in case of melting galvanized steel scrap is variable and ranges from 15 to 40 wt%. This dust cannot be re-used for the steelmaking process. On the other hand the zinc content is too low to treat the steel dust as a feedstock in pyrometallurgy of zinc. When they are disposed in landfills they have adversely effect the environment. This work presents selected results of research and development of new technology, which was developed in order to utilization steelmaking dust in the sintering process. One of the products (zinc-rich) can be used as a high-quality raw material for production of zinc by pyro- or hydrometallurgical processes. The second one product from the shaft furnace can be used as a feedstock for the steelmaking process.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:105775
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych