Tekstura i anizotropia właściwości mechanicznych kształtowników wyciskanych na gorąco ze stopu EN AW-5019
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
16--19
Numer tomu
63
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
mechanical properties
texture
extrusion die profile
5019 alloy
PL
właściwości mechaniczne
tekstura
wyciskanie
stop 5019
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper evaluated the texture and homogeneity of mechanical properties in the hot extrusion process of sections from EN AW-5019 aluminum alloy. Polar figures of type (111), (200), (220) were presented transverse cross sections in extruded profiles of different shapes. In order to determine the anisotropy of the mechanical properties, the samples cut at different angles to the extrusion direction (0, 45 and 90°) were subjected to a static tensile test. Various texture characteristics were found, including fibrous texture, depending on the shape of the extruded profile. The highest tensile strength Rm, and the highest percentage elongation A, were determined for samples oriented parallel to the extrusion direction.
Język
PL
Treść
W artykule poddano ocenie teksturę i jednorodność właściwości mechanicznych w procesie wyciskania na gorąco kształtowników ze stopu aluminium w gatunku EN AW-5019. Figury biegunowe typu (111), (200), (220) przedstawiono dla przekrojów poprzecznych profili wyciskanych o różnym kształcie przekroju poprzecznego. W celu wyznaczenia anizotropii właściwości mechanicznych, próbki wycięte pod różnym kątem w stosunku do kierunku wyciskania (0, 45 i 90°) poddano statycznej próbie rozciągania. Stwierdzono występowanie różnych charakterów tekstur, w tym tekstury włóknistej, w zależności od kształtu wyciskanego profilu. Najwyższą wytrzymałość na rozciąganie Rm oraz najwyższe wydłużenie procentowe A, odnotowano dla próbek zorientowanych równolegle do kierunku wyciskania.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:113108
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych