Analiza kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym w Polsce w latach 2000–2014
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia i Prace WNEiZ US (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2450-7733
EISSN
Wydawca
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
327--338
Numer tomu
49/1
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.85
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
external costs
emission of pollutants
systainable transport
PL
koszty zewnętrzne
emisja zanieczyszczeń
zrównoważony transport
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents changes in emission of pollutants such as particulate matter (PM2.5 and PM10), nitrogen oxides (NOx), Non-methane volatile organic compounds (NMVOC), sulfur dioxide (SO2), and carbon dioxide (CO2) resulting from the operation of vehicles in Poland and the European Union in 2000-2014. The external costs associated with the emission of analyzed pollutants in Poland were calculated and as the aim of article were drawn the conclusions on the effectiveness of EU transport policy in emission reduction of pollutants.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono zmiany emisji zanieczyszczeń takich jak: cząstki stałe (PM2,5 i PM10), tlenki azotu (NOx), niemetanowe lotne związki organiczne (NMVOC), dwutlenek siarki (SO2) oraz dwutlenek węgla (CO2), wynikające z eksploatacji środków transportu drogowego w Polsce oraz w Unii Europejskiej w latach 2000-2014. Obliczono koszty zewnętrzne związane z emisją tych zanieczyszczeń w Polsce w analizowanym okresie. Celem artykułu było wyciągnięcie wniosków dotyczących skuteczności polityki transportowej Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji tych zanieczyszczeń.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:112585
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych