Budżet partycypacyjny jako instrument zarządzania publicznego w koncepcji \emph{public governance} na przykładzie miasta Krakowa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia Ekonomiczne (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-8611
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice)
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
341
Strony od-do
159--170
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.85
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
public governance
participatory budget
local government unit
PL
jednostka samorządu terytorialnego
public governance
budżet partycypacyjny
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Public governance, in recent decades, is a rapidly growing area. This is manifested by the concept of New Public Management, or slightly younger Public Governance. As part of these concepts, there are instruments that support the process of managing the public sector. Such is the participatory budget. The aim of the article was to present one of the instruments used in the concept of public governance, which is the participatory budget. The participatory budget significantly enhances the transparency of public life, although it is still not the full control of civil society over public finances. The article reviews literature on the topic and analyzes secondary documents.
Język
PL
Treść
Zarządzanie publiczne w ostatnich dekadach jest obszarem dynamicznie się rozwijającym. Przejawem tego jest koncepcja nowego zarządzania publicznego (new public management) czy trochę młodsza public governance. W ich ramach pojawiają się instrumenty wspomagające proces zarządzania sektorem publicznym. Do takich należy budżet partycypacyjny. Celem artykułu było przedstawienie jednego z instrumentów wykorzystywanych w koncepcji public governance, jakim jest budżet partycypacyjny. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie, czy budżet partycypacyjny to moda, czy instrument dający możliwość stworzenia, poprzez decydowanie o kierunkach wydatków publicznych, przestrzeni decyzyjnej dla zwykłych obywateli? Próbą odpowiedzi na powyższe pytanie jest analiza wykorzystania tego narzędzia w zarządzaniu publicznym na przykładzie miasta Krakowa. Artykuł ma charakter opisowo-empiryczny. Dokonano w nim przeglądu literatury tematu oraz przeprowadzono analizę dokumentów wtórnych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:114015