Management of the territorial unit in the aspect of sustainable development and social economy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Zeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-1560
EISSN
Wydawca
Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
27
Strony od-do
192--206
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.07
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
sustainable development
social economy
management of territorial units
PL
zrównoważony rozwój
ekonomia społeczna
zarządzanie jednostkami terytorialnymi
Streszczenia
Język
EN
Treść
Nowadays, the social economy responds to the economic crisis as a result of over-liberal free-market policies and criticism of the "welfare state". In turn, the most common goal of sustainable development is to increase the well-being of the community as well as of individuals in the context of a harmonious relationship between man and nature. The economic aspects of local development are always linked and interdependent with social aspects. The purpose of the study is therefore to demonstrate, based on literature research, how important it is to include in the management of territorial units (Territorial Units) the idea of social economy as well as sustainable development.
Język
PL
Treść
Obecnie, w odpowiedzi na kryzys gospodarczy wynikający z nadmiernie liberalnej wolnorynkowej polityki i krytyki "państwa opiekuńczego", zwracamy się w kierunku ekonomii społecznej. Z kolei najczęściej wskazywanym celem zrównoważonego rozwoju jest wzrost dobrostanu społecznego i indywidualnego oraz harmonijne ułożenie relacji między człowiekiem a naturą. Ekonomiczne aspekty rozwoju lokalnego powinny zawsze być powiązane z aspektami społecznymi, ponieważ istotna jest ich współzależność. Cel niniejszego artykułu stanowi wykazanie, na podstawie badań literaturowych, jak ważne jest uwzględnienie w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi idei ekonomii społecznej i zrównoważonego rozwoju.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:112637
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych