Plastic loads for cones subjected to internal pressure and axial tension
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
ASME 2017 [Dokument elektroniczny]. Pressure Vessels \& Piping conference (PVP2017) : July 16–20, 2017, Waikoloa, Hawaii, USA
Data publikacji
2017
ISBN
978-0-7918-5795-3
Wydawca
ASME
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Plastic loads for cones subjected to internal pressure and axial tension
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1--8
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
PVP2017
Nazwa konferencji
ASME 2017 : Pressure Vessels & Piping Conference
Początek konferencji
2017-07-16
Koniec konferencji
2017-07-20
Lokalizacja konferencji
Waikoloa Village
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper discusses envelopes of combined loading corresponding to: (i) first yield (ii) plastic load, and (iii) plastic instability load. The latter two were researched in the past but for a single load, only. The past idea has been expanded in the paper to two, practically relevant, simultaneously acting loads. Conical shell serves here as an example. It is shown that the ratio of area of plastic load envelope to the area associated with the first-yield envelope is 3.2 whilst the similar ratio of plastic instability to the first-yield envelope amounts to 25.8. This indicates 'a modest' (320 %) increase of possible range of loading, and a substantial reserve of strength above the end-of-elastic behavior (approx. 26-times).
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:112712
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych