Postrzeganie zasad etyki przez studentów i czynnych zawodowo przedstawicieli zawodów księgowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia Ekonomiczne. Współczesne Finanse
ISSN
2449-5611
EISSN
Wydawca
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
345
Strony od-do
98--113
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.14
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
ethics
accounting professions
code of ethics of accounting professions
PL
zawody księgowe
zasady etyki
kodeks etyki zawodowych księgowych
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The purpose of the article was to examine the perception of accounting professions and the ethical values associated with them by young people who perform or intend to perform such professions. The study's premise is that the approach to accounting professions, i.e., the reasons for their choice and the perception of the ethical values attributed to them, are the same for students who have completed the Financial reporting standards and Internal audit and auditing subjects as well as young students of these professions. This thesis was verified by comparing surveys conducted in a group of students from one of Krakow's universities and with research conducted by the European Federation of Accountants. It was equally important for the research to gain a better understanding of what accountants' ethics meant and how effective was the transmission of ethical content within the curricula for the young professionals.(original abstract)
Język
PL
Treść
Celem artykułu było zbadanie postrzegania zawodów księgowych i wartości etycznych z nimi kojarzonych przez młodych ludzi, którzy wykonują bądź zamierzają takie zawody wykonywać. Na wstępie postawiono tezę badań: podejście do zawodów księgowych oraz postrzeganie przypisanych do nich wartości etycznych są takie same w przypadku studentów, realizujących przedmioty Standardy sprawozdawczości finansowej oraz Audyt wewnętrzny i rewizja finansowa, co u młodych specjalistów wykonujących te zawody. Tezę zweryfikowano poprzez porównanie przeprowadzonych badań ankietowych z badaniami Europejskiej Federacji Księgowych. Celem dociekań było także lepsze zrozumienie tego, czym dla młodych jest etyka zawodowa księgowych oraz skuteczności przekazu treści dotyczących zagadnień etyki w ramach prowadzonych przedmiotów.(abstrakt oryginalny)
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:114868