Effectiveness of occupational health and safety rules in shaping organizational culture
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Inżynieria Mineralna (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1640-4920
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
245--254
Numer tomu
19
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
corporate culture
measurement of safety culture
OHS network
occupational health and safety
PL
bezpieczeństwo i higiena pracy
kultura korporacyjna
pomiar kultury bezpieczeństwa
siatka bhp
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents the results of a survey study on the level of organizational culture in the area of occupational health and safety. Culture defined in the area of occupational health and safety is one of the components of an organizational culture; consequently, it must be appraised and responded to in order to improve the quality of the culture. The results of the study enabled the authors to draw the occupational health and safety culture net that assists in direct management of this problem and contributes to raising of the OHS level in companies.
Język
PL
Treść
W artykule przestawiono wyniki badań ankietowych dotyczących badania poziomu kultury organizacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kultura definiowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z elementów składowych kultury organizacji, zatem trzeba ją wyceniać i reagować w celu poprawy jakości kultury. Wyniki badań pozwoliły Autorom wykreślić siatkę kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, która pomaga w bezpośrednim zarządzaniu tym zagadnieniem i przyczynia się do podnoszenia poziomu bhp w firmach.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:114930
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych