Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1733-2842
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
5 (89)
Strony od-do
485--494
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
work safety
lean management
corporate culture
determinants
PL
bezpieczeństwo pracy
kultura korporacyjna
determinanty
lean management
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The aim of the article is to present the essence of corporate culture in the enterprise and its determinant. Corporate culture is closely tied to an organizational culture that is a collection of values that operate in an enterprise. It should be emphasized that many factors shape the issue of corporate culture, starting from the company’s environment through its characteristics and management style. Several selected elements have been presented in this paper, highlighting the human personality in its main role and its security.
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest przedstawienie istoty kultury korporacyjnej w przedsiębiorstwie oraz jej determinant. Kultura korporacyjna jest ściśle powiązana z kulturą organizacyjną, która jest zbiorem wartości funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Należy podkreślić, iż wiele czynników kształtuje zagadnienie kultury korporacyjnej, począwszy od otoczenia firmy, poprzez jej cechy oraz styl zarządzania. W niniejszej pracy zaprezentowano kilka wybranych elementów z podkreśleniem jednostki ludzkiej w roli głównej i jej bezpieczeństwa.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:112985
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych