Suspensja węglowo-wodna - ekologiczna alternatywa dla spalania węgla
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
KOMEKO 2017 [Dokument elektroniczny]. innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65593-02-3
Wydawca
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Suspensja węglowo-wodna - ekologiczna alternatywa dla spalania węgla
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
169--176
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Streszczenia
Język
EN
Treść
The chapter presents the concept of the implementation of the production technology of coal-water fuel. Currently observed hugely atmospheric pollutants occurring in large cities (Kraków, Katowice, Łódź) and spas (Zakopane, Żywiec). Air pollution is the cause of increasing interest in opportunities to reduce emissions from coal combustion. One alternative directions to burn coal as a coal-water suspension. The suspension of coal-water can be used to fire the boilers and furnaces as a replacement for fuel oil and natural gas. Production of coal-water fuel (suspension) is intended to reduce the cost of energy production, and in the case of replacing carbon reduction emissions to the environment.
Język
PL
Treść
W rozdziale przedstawiono koncepcję wdrożenia technologii produkcji paliwa węglowo-wodnego. Obserwowane aktualnie ogromnie zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego obserwowane zarówno w dużych miastach (Kraków, Katowice, Łódź) jak i uzdrowiskach (Zakopane, Żywiec) jest powodem wzrostu zainteresowania możliwościami zmniejszenie emisji ze spalania węgla. Jednym z alternatywnych kierunków jest spalanie węgla w postaci suspensji węglowo-wodnej. Suspensja węglowo-wodnej może być stosowana do opalania kotłów i pieców a także jako zamiennik olejów opałowych i gazu ziemnego. Produkcja paliwa węglowo-wodnego (suspensji) ma na celu obniżenie kosztów wytwarzania energii, a w przypadku zastępowania węgla obniżenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:105131