Zabudowa hydrocyklonów klasyfikujących wraz z węzłem odwadniania w wirówkach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
KOMEKO 2017 [Dokument elektroniczny]. innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65593-02-3
Wydawca
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Zabudowa hydrocyklonów klasyfikujących wraz z węzłem odwadniania w wirówkach
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
63--68
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
EN
Treść
The chapter presents the synergies that can be achieved, leading a planned modernization of the coal enrichment plant. Presents the modernization of the coal preparation plant Coal Mine ROW, Ruch Jankowice. Made in recent years, reconstruction of fine coal washery involving the modernization of the node enrichment jigs and dewatering products providing the free space in the building, which allow to develop two batteries of classifying hydrocyclones with node of dewatering using centrifuges EBW-42 (CMI). Such an arrangement will allow the separation of coal grains above 0,2 mm and dewatering to the total moisture 18%.
Język
PL
Treść
W rozdziale przedstawiono efekt synergii jaki można osiągnąć prowadząc planowo modernizację zakładu wzbogacania węgla. Przedstawiono modernizację w zakładzie przeróbki węgla KWK ROW, Ruch Jankowice. Wykonana w ubiegłych latach przebudowa płuczki miałowej polegająca na modernizacji węzła wzbogacania w osadzarkach i odwadniania produktów wzbogacania pozwoliła na wygospodarowanie wolnej przestrzeni w budynku, co umożliwi z kolei zabudowę dwóch baterii hydrocyklonów klasyfikujących wraz z węzłem odwadniania w wirówkach EBW-42 firmy CMI. Taki układ pozwoli na wydzielenie ziaren węglowych powyżej +0,2 mm i odwodnienie ich do wilgoci całkowitej 18%.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:105127