Geodezyjne, fotogrametryczne i teledetekcyjne metody wsparcia procesów rozpoznania podłoża gruntowego na potrzeby drogownictwa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
6WPGI 2017. 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20.10.2017, Rzeszów : książka abstraktów
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7863-771-4
Wydawca
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Geodezyjne, fotogrametryczne i teledetekcyjne metody wsparcia procesów rozpoznania podłoża gruntowego na potrzeby drogownictwa
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
67--68
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.14
Hasło encyklopedyczne
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:110055