Wyniki badań metaloznawczych przedmiotów żelaznych oraz składu chemicznego zabytków ze stopu miedzi ze stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii, pow. Opole Lubelskie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Nieszawa Kolonia, stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie. interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-61073-26-0
Wydawca
Muzeum Lubelskie
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Wyniki badań metaloznawczych przedmiotów żelaznych oraz składu chemicznego zabytków ze stopu miedzi ze stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii, pow. Opole Lubelskie
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
244--269
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.85
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:112375