Charakterystyka prowadzenia linowego w świetle obowiązującego prawa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria Górnicza
ISSN
2353-5490
EISSN
Wydawca
Katowice : "Elamed"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3-4
Strony od-do
30--34
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
shafts
coal mines
rope guidance
PL
kopalnie węgla kamiennego
szyby górnicze
prowadzenie liniowe
Streszczenia
Język
EN
Treść
At the KGHM mining plants and several coal mines, the rope flexible guiding of hoisting devices are used. Such guidance requires the use of locked-coil or semi-locked-coil ropes. Rope guidance is undoubtedly more practical than rigid guidance from the point of view of shaft design, development and maintenance. The Mining Law, that has been amended this year, has introduced some significant changes in respect of rope guiding. These changes mean that some regulations are less stringent than before. The paper describes the solutions of rope guidance, as well as guiding and fender rope designs used in Poland. Crucial changes in the amended Mining Law have been discussed. The article concludes with a summary of the most important features of rope guidance developed at KGHM.
Język
PL
Treść
W zakładach górniczych KGHM i kilku kopalniach węgla kamiennego stosuje się linowe elastyczne prowadzenie naczyń wyciągowych. Prowadzenie to wymaga zastosowania lin konstrukcji zamkniętej lub półzamkniętej. Prowadzenie linowe od strony projektowania szybów, zabudowy i utrzymania jest niewątpliwie bardziej praktyczne od prowadzenia sztywnego. Znowelizowane w tym roku Prawo górnicze w zakresie dotyczącym prowadzenia linowego wprowadziło kilka istotnych zmian w porównaniu z dotychczas obowiązującym. Zmiany te powodują, że niektóre zapisy są mniej rygorystyczne w porównaniu z dotychczas obowiązującymi. W artykule scharakteryzowano stosowane w Polsce rozwiązania prowadzenia linowego oraz konstrukcje lin prowadniczych i odbojowych. Omówiono istotne zmiany w znowelizowanym Prawie górniczym. Artykuł kończy podsumowanie omawiające najbardziej istotne cechy prowadzenia linowego poczynione w KGHM.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:111836