Eksperymentalna analiza przenoszenia drgań impulsowych przez grunt
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Autobusy (Łódź) (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
2450-7725
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1337--1340
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article concerns the problem of propagation of resulting from impact vibrations in the ground. The authors carried out experimental analysis of possibilities of minimization of amount of energy introduced into the ground by impact as well as a trial formulation of the experimental results’ based relationship between vibration velocity and distance from the impact site. The impacts were caused by drops of the trial masses. For analysis purpose the ground vibration velocity was recorded.
Język
PL
Treść
Praca dotyczy problemu rozchodzenia się drgań impulsowych w gruncie. Autorzy przeprowadzili eksperymentalną analizę możliwości minimalizacji energii wprowadzanej do gruntu przez źródło wymuszeń impulsowych oraz próbę sformułowania eksperymentalnego modelu opisującego zależność prędkości drgań od odległości od źródła. W czasie badań drgania impulsowe były wzbudzane przez upadek elementu o znanej masie. Mierzonym parametrem była prędkość drgań gruntu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:112307