Koncepcja konstrukcyjna czerpaka ładowarki kołowej do pracy w niskich wyrobiskach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria Górnicza
ISSN
2353-5490
EISSN
Wydawca
Katowice : "Elamed"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3-4
Strony od-do
20--26
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
wheel loader
loader bucket
low excavation
PL
ładowarka kołowa
czerpak ładowarki
niskie wyrobisko
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents a new concept of a construction solution of a bucket of the capacity of up to 2 m3 facilitating the operation of a wheel loader in low excavations. A new way of attaching the bucket to the boom was designed, which allowed to limit the dimensions of the excavation (mainly height) needed to move the loader and to completely unload the bucket. The construction was adapted for mounting on the booms of the most commonly used loaders. The 3D model of the bucket was developed with Solidworks. A kinematic analysis of the model was carried out, comparing the kinematical possibilities of the new bucket with hitherto used constructions. The results of the strength analysis using the finite element method have been also presented in order to verify the correctness of the design assumptions of the new solution.
Język
PL
Treść
W artykule zaprezentowano nową koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego czerpaka o pojemności do 2 m3 usprawniającego pracę ładowarki kołowej w niskich wyrobiskach. Zaprojektowany został nowy sposób mocowania czerpaka do wysięgnika, który pozwolił na ograniczenie gabarytów wyrobiska (głównie wysokości) koniecznych do przemieszczania się ładowarki oraz całkowitego wysypania urobku. Konstrukcja została dostosowana do montażu na wysięgnikach ładowarek najczęściej stosowanych obecnie. Opracowany został model 3D czerpaka przy pomocy programu Solidworks. Na wykonanym modelu przeprowadzono analizę kinematyczną, porównując możliwości kinematyczne nowego czerpaka z dotychczas stosowanymi konstrukcjami. Przedstawiono także wyniki analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych w celu weryfikacji poprawności założeń konstrukcyjnych nowego rozwiązania.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:112086