Koncepcja systemu wibroizolacji z elementami magnetycznymi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Autobusy (Łódź) (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
2450-7725
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1341--1344
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The aim of the work is development of the concept of the vibration isolation system with application of the magnetic field of solid magnets and determination of the influence of this field on the physico-mechanical parameters of the select-ed type of elastomer, which was subjected to static and dy-namic load over a wide range of velocity at room tempera-ture.
Język
PL
Treść
Celem pracy jest opracowanie koncepcji elementów układu wibroizolacji z wykorzystaniem pola magnetycznego magnesów stałych i określenie wpływu tego pola na parametry fizyko–mechaniczne wybranego typu elastomeru, który poddany był obciążeniu statycznemu i dynamicznemu w szerokim zakresie prędkości w temperaturze pokojowej.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:112306