Teaching freehand drawing at the Faculty of Architecture in the context of technological change
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
INTED 2018 proceedings : 12th International Technology, Education and Development Conference, March 5th - 7th, 2018, Valencia, Spain
Data publikacji
2018
ISBN
978-84-697-9480-7
Wydawca
IATED Academy
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Teaching freehand drawing at the Faculty of Architecture in the context of technological change
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
5008-5012
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference
Początek konferencji
2018-03-05
Koniec konferencji
2018-03-07
Lokalizacja konferencji
Valencia
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-78272