Burgj Khalife jako modelowy przykład smart building - budynek przyszłości, czy teraźniejszość?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Housing Environment (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1731-2442
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
21
Strony od-do
32-38
Numer tomu
21/2017
Link do pełnego tekstu
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
smartbuliding
architecture
accessibility
ecology
energy efficiency
future building
pl
inteligentny budynek
smartbuliding
architektura
budynek bez barier
budynek ekologiczny
budynek energooszczędny
budynek
przyszłości
Streszczenia
Język
en
Treść
The notion of ‘smart building’ was taking shape over the last twenty or thirty years of the past century. Initially, the term was used with respect to the advancement of the technologies installed in the building. With the development of information society and new forms of labour, new requirements appear with respect to buildings, which – apart from technological quality – extended to the quality of man’s life and work.” The high requirements as regards the building’s technological quality and high standard, quality of the space of life and work have all been met by the world’s tallest building named Burj Khalifa, erected in Dubai. The building is a model example of the smart building concept that “apart from technological quality, extends to the quality of man’s life and work”. The solutions applied correlate with one another, drawing upon the principles crucial for innovative combination of what is economical, ecological, flexible, and aesthetic in modern design trends.
Język
pl
Treść
Pojęcie budynku inteligentnego kształtowało się przez ostatnie 20–30 lat ubiegłego wieku. Początkowo pojęcie to odnosiło się jedynie do poziomu technicznego zaawansowania technologii zainstalowanych w budynku. Wraz z rozwojem społeczeństwa informatycznego, nowych form pracy, pojawiły się nowe wymagania w stosunku do budynku obejmujące, oprócz jakości technicznej, także jakość przestrzeni życia i pracy człowieka1. Wysokie wymagania dla budynku w zakresie jakości technicznej, przy jednoczesnym wysokim standardzie, jakości przestrzeni życia i pracy spełnia znajdujący się w Dubaju, najwyższy budynek świata o nazwie Burj Khalifa. Budynek ten stanowi modelowy przykład smart buildig obejmujący, oprócz jakości technicznej, także jakość przestrzeni życia i pracy człowieka. Przyjęte rozwiązania korelują wzajemnie czerpiąc z zasad towarzyszących innowacyjnemu połączeniu tego, co we współczesnym projektowaniu jest ekonomiczne, ekologiczne, elastyczne oraz estetyczne.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
72800
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych