Projekt netBaltic - cele i zaproponowane rozwiązania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3496
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2-3
Strony od-do
31-34
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
E-NAWIGACJA
NETBALTIC
ROUTING
SAMOORGANIZACJA
SIEĆ SZEROKOPASMOWA
Streszczenia
Język
Treść
Celem projektu netBaltic było pokazanie realizowalności szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu, umożliwiającej wdrożenie wielu nowych usług i aplikacji, w tym aplikacji dedykowanych dla środowisk morskich, zapewniających poprawę bezpieczeństwa i efektywności żeglugi. Prace w ramach projektu byly realizowane - przy istotnym finansowaniu przez NCBR w ramach Programu Badań Stosowanych - przez zespoły badawcze z Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Instytutu Łączności PIB, Instytutu Oceanologii PAN oraz firm DGT LAB SA i NavSim Polska sp. z o. o. Zaproponowano algorytmy oceny jakości łączy (wykorzystywanych bezprzewodowych technik połączeniowych), zautomatyzowane procedury wyboru najkorzystniejszej techniki połączeniowej wraz z modułami inteligentnego przełączania i zarządzania mobilnością. Opracowano kompletny zestaw mechanizmów umożliwiających utworzenie i utrzymanie samoorganizującej się sieci o transmisji wieloskokowej, wykorzystującej oryginalne algorytmy samoorganizacji i zapewnienia bezpieczeństwa transferu danych, w tym w trudnych warunkach propagacyjnych oraz przy zmiennej topologii sieci. Zaprojektowano i wdrożono protokoły i komponenty umożliwiające realizację przekazów sporadycznych w sieci o nieciągłej łączności, typu DTN (Delay-Tolerant Networking), a także dedykowane aplikacje usprawniające e-nawigację oraz bezpieczeństwo i efektywność żeglugi. Stworzono też bazy danych do gromadzenia i przetwarzania komunikatów AIS. W artykule przedstawiono najistotniejsze innowacyjne wyniki uzyskane w trakcie realizacji szerokopasmowego, heterogenicznego systemu do komunikacji na morzu, umożliwiającego pracę w warunkach zróżnicowanych technologicznie i topologicznie. Wskazano w nim podstawowe moduły węzłów sieci, wraz z ich funkcjonalnościami oraz pozostałe komponenty infrastruktury.
Inne
System-identifier
144875
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych