Potencjał wdrożeniowy systemu netBaltic - scenariusze wykorzystania i perspektywy dalszego rozwoju
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3496
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2-3
Strony od-do
68-71
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
DOSTĘPNE SYSTEMY E-KOMUNIKACJI NA MORZU
SYSTEM NETBALTIC
USŁUGI E-NAWIGACJI
Streszczenia
Język
Treść
Przedstawiono potrzeby związane z wdrażaniem usług e-nawigacji . Dokonano też krótkiej analizy wymagań w zakresie pożądanych parametrów transmisyjnych systemów zdolnych do przenoszenia rosnącej ilości informacji wymienianych pomiędzy stacjami brzegowymi i statkami na morzu. Dokonano też krótkiego przeglądu szerokiego zakresu systemów wykorzystywanych na morzu. Sformułowano wnioski związane z potrzebą opracowania uniwersalnego i stosunkowo taniego systemu łączności z minimalnymi wymaganiami I stanowiącego sensowne uzupełnienie istniejących systemów. Przedstawiono potencjał aplikacyjno-wdrożeniowy i wskazano możliwe kierunki rozwoju systemu.
Inne
System-identifier
144884
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych