Badania spawalności stali S460N w środowisku wodnym z wykorzystaniem próby Tekken
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Spawalnictwa (9pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2364
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
5
Strony od-do
41-45
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
ELEKTRODY OTULONE
PĘKANIE ZIMNE
SPAWALNOŚĆ
SPAWANIE PODWODNE
STAL O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
Streszczenia
Język
Treść
Spawanie w środowisku wodnym niesie ze sobą wiele problemów, wśród których najważniejszym jest skłonność stali do powstawania pęknięć zimnych. O ile w przypadku spawania na powietrzu istnieje wiele metod zapobiegania tym pęknięciom, o tyle pod wodą zastosowanie tych metod jest ograniczone. Z tego powodu konieczne jest określenie skłonności danego materiału do pękania zimnego. W pracy oceniono spawalność drobnoziarnistej stali o podwyższonej wytrzymałości S460N podczas spawania mokrego elektrodami otulonymi. Na podstawie wyników próby spawalności Tekken stwierdzono, że złącza wykonane z badanego materiału charakteryzują się wysoką skłonnością do powstania pęknięć zimnych i należy opracować metody pozwalające zniwelować ten problem.
Inne
System-identifier
145188
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych