Badania spektroskopowe, termograwimetryczne oraz antyrodnikowe syrynginianu miedzi (II) oraz jego kompleksu z ß-cyklodekstryną
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku (Politechnika Białostocka)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł : Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-945225-4-4
Wydawca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pol
Tytuł rozdziału
Badania spektroskopowe, termograwimetryczne oraz antyrodnikowe syrynginianu miedzi (II) oraz jego kompleksu z ß-cyklodekstryną
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
294-300
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
000043550