Międzynarodowa współpraca bibliotek w świetle traktatów o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
THEMIS POLSKA NOVA (4pkt w roku publikacji)
ISSN
2084-4522
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
177-191
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,055
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
international cooperation of libraries
treaties on friendship and cooperation
Polish treaty practice
international scientific cooperation
international cultural cooperation
PL
międzynarodowa współpraca bibliotek
traktaty o przyjaźni i współpracy
praktyka traktatowa Polski
międzynarodowa współpraca naukowa
międzynarodowa współpraca kulturalna
Streszczenia
Język
EN
Treść
The present article is devoted to the international cooperation of libraries in the light of treaties on friendship and cooperation concluded by Poland following the 1989 transformations in Central and Eastern Europe. When examining the provisions of the treaties, it could be noted that cooperation of libraries has not been accorded an appropriate position among the fields of common interest of states. Only in a few treaties on friendship and cooperation we can find provisions that directly relate to libraries, and only in one – the Polish-Greek Treaty of 1996, cooperation of libraries is specified. Naturally, this kind of cooperation, on the basis of the analysis made, can be deduced from the provisions of the treaties on scientific and cultural cooperation, nevertheless in the future, it should be given an appropriate position in the treaties on friendship and cooperation concluded by Poland and thus it has to be distinguished among priority areas of common interest of the states.
Język
PL
Treść
Artykuł poświęcony został międzynarodowej współpracy bibliotek w świetle zawartych przez Polskę traktatów o przyjaźni i współpracy po zaistniałych w Europie Środkowej i Wschodniej przemianach 1989 r. Dokonując analizy postanowień zawartych traktatów można zauważyć, że nie nadano współpracy bibliotecznej pomiędzy państwami odpowiedniej rangi wśród dziedzin wspólnego zainteresowania państw. Tylko w kilku traktatach o przyjaźni i współpracy znajdują się postanowienia, które bezpośrednio odnoszą się do bibliotek, a tylko w jednym – Traktacie polsko-greckim z 1996 r., wyszczególniono współpracę biblioteczną. Naturalnie ten rodzaj współpracy, na podstawie dokonanej analizy, można wywnioskować z postanowień traktatów dotyczących współpracy naukowej i kulturalnej, niemniej jednak warto, aby w przyszłości w zawieranych przez Polskę traktatach o przyjaźni i współpracy zyskała ona odpowiednią pozycję, a tym samym była wyodrębniona wśród priorytetowych dziedzin wspólnego zainteresowania państw.
Inne
System-identifier
127150