Szczątki jeleniowatych (Cervidae, Mammalia) z polskich stanowisk jaskiniowych i ich znaczenia biostratygraficzne i paleoekologiczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Biologicznych (Uniwersytet Wrocławski)
Książka
Tytuł książki
Materiały 52.Sympozjum Speleologicznego
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-933874-6-5
Wydawca
Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Szczątki jeleniowatych (Cervidae, Mammalia) z polskich stanowisk jaskiniowych i ich znaczenia biostratygraficzne i paleoekologiczne
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
76-77
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
52 Sympozjum Speleologiczne
Początek konferencji
2018-10-11
Koniec konferencji
2018-10-14
Lokalizacja konferencji
Toruń
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-5bc99660d5de01e9ca219516