Otoczenie polityczno-prawne administracji publicznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (Uniwersytet Wrocławski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji (9pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-1134
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
103-118
Numer tomu
111
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
public administration
politics
policy
general administrative law
the administrative law of organizational structures
the substantive administrative law and the procedural administrative law
pl
administracja publiczna
polityka
polityki publiczne
ogólne prawo administracyjne
prawo administracyjne ustrojowe
prawo administracyjne materialne
prawo administracyjne procesowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The analysis of the political and legal environment of the public administration has been presented from the point of view of a rational lawmaker who aims the legal framework enabling influence of politics on the administration. This is reflected in the general administrative law, the administrative law of organizational structures, the substantive administrative law and the procedural administrative law.
Język
pl
Treść
Analiza otoczenia polityczno-prawnego administracji publicznej została przedstawiona z perspektywy racjonalnego prawodawcy, który dostrzega konieczność prawnego zaprojektowania wpływu polityki na administrację, co znajduje odbicie w przepisach ogólnego prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego o charakterze ustrojowym, materialnym i procesowym
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
2018PAE231938
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych