Właściwości przewodnościowe tłuszczów roślinnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauki o Żywności (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Książka
Tytuł książki
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana pod honorowym patronatem JM Rektora AM w Gdyni prof. zw. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, Gdynia, 11-13 maja 2014 r. : streszczenia / red. Piotr Przybyłowski i in.
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7421-212-0
Wydawca
[Wydawnictwo Akademii Morskiej]
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Właściwości przewodnościowe tłuszczów roślinnych
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
44
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Inne
System-identifier
0000035581