Reinterpretacja procesów integracji przestrzeni mentalnych w wyrazach słowotwórczo pochodnych (na przykładzie compositum biopenetracja)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Polonistyki (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Dociekania kognitywne
Data publikacji
2018
ISBN
97883-242-3163-8
Wydawca
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Reinterpretacja procesów integracji przestrzeni mentalnych w wyrazach słowotwórczo pochodnych (na przykładzie compositum biopenetracja)
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
223-237 + 6
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Językoznawstwo kognitywne w 2015 roku
Nazwa konferencji
Międzynarodowa Konferencja „Językoznawstwo kognitywne w 2015 roku”
Początek konferencji
2015-09-24
Koniec konferencji
2015-09-26
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
artykuł
Inne
System-identifier
PX-5b583d22d5dec1f320072d3b