Ikoniczność i metaforyczność tzw. znaków kulturowych PJM
PBN-AR
Instytucja
Wydział Polonistyki (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM)
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-64111-90-7 (druk), 978-83-64111-86-0 (PDF)
Wydawca
Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Ikoniczność i metaforyczność tzw. znaków kulturowych PJM
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
127-146
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,5
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
naukowa
Inne
System-identifier
PX-5b85181ad5de77493b94f153