Induction heating with a fixed control frequency guaranteeing ZVS at varying parameters of the resonant circuit
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
99--102
Numer tomu
94
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
ZVS
induction heating
resonant inverters
fixed-frequency control
PL
ZVS
nagrzewanie indukcyjne
falowniki rezonansowe
sterowanie stałoczęstotliwościowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
An example of determining a fixed control frequency for a series inverter for induction heating is dealt with in this paper, which ensures power control with ZVS switching at varying parameters of the resonant circuit. The analysis has been carried out for three fixed-frequency switching strategies: PS, ADC and ACM. Conditions for a proper operation and resulting problems have also been presented.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono przykład wyznaczania stałej częstotliwości sterowania falownika szeregowego do nagrzewania indukcyjnego, która zapewni regulację mocy przy przełączaniu tranzystorów falownika przy zerowym napięciu i przy zmianach parametrów obwodu rezonansowego. Analizę przeprowadzono dla trzech stałoczęstotliwościowych metod sterowania: PS, ADC i ACM. Podano także warunki uzyskania prawidłowej pracy i występujące problemy.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:113305
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych