FEM analysis of hyperelastic behavior of pig’s skin with anatomical site consideration
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, Zielona Góra, Poland, September 5-7, 2018
Data publikacji
2019
ISBN
978-3-319-97285-5
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
FEM analysis of hyperelastic behavior of pig’s skin with anatomical site consideration
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
202-209
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2018
Początek konferencji
2018-09-05
Koniec konferencji
2018-09-07
Lokalizacja konferencji
Zielona Góra
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-81382
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych