The Other – a true individual
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Pedagogicznych (Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Dyskursy Młodych Andragogów (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2084-2740
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Zielonogórski
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
19
Strony od-do
65-78
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
angielski
the Other
language
cultural therapy
nature
polski
Inny
język
terapia kulturowa
natura
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
This paper deals with a common perception of the Other as a threat for a dialogue expressed by students and teachers in a general education inclusive classroom. This assumption is however governed by natural brain reflexes interpreted by culture and society. This reason has been deeply covered with modern discussions about normalcy because nature as philosophical problem has been eliminated by pragmatic mind. This study explores modern discussions about the Other, nature and language. The article posits an argument that the Other is a natural element to develop any meaningful dialogue.
Język
polski
Treść
Artykuł jest teoretycznym studium nad INNYM w perspektywie edukacyjnej i codziennego życia szkoły. Treść artykułu dowodzi, że edukacyjne badania społeczne skoncentrowane na INNYM muszą mieć charakter interdyscyplinarny i opierać się na osiągnięciach współczesnej neuropsychologii, andragogiki, pedagogiki specjalnej, etnografii i filozofii (por. Rzeźnicka-Krupa 2007; Krause 2010). Terenem prowadzonych rozważań jest szkoła powszechna oraz uczniowie i nauczyciele klas włączających. Autorka dowodzi, że INNY w tym środowisku jest odbierany jako zagrożenie, a argumentacja filozoficzna wskazuje, że sensowny dialog z INNYM jest możliwy tylko przy jego pełnym udziale w procesie inkluzji. Autorka przedstawia argumenty odkrywające genezę tego poczucia zagrożenia zarówno u INNEGO, nauczycieli, jak i uczniów. Zdaniem Autorki wynika ono z wielowiekowej dominacji rozumu pragmatycznego i techniki jako narzędzia wykorzystywanego do panowania nad naturą/przyrodą, a w konsekwencji wyłączenia z dyskursu publicznego i naukowego emocji, takich jak strach, niepewność, lęk, które traktowane są jako wychodzące poza normalność. Poczucie zagrożenia odczuwane przez uczestników życia szkolnego uwarunkowane jest odruchem orientacyjnym, a reakcja na niego jest zinterpretowana przez kulturę danego społeczeństwa. Jednocześnie, jak dowodzi Autorka, w klasie szkolnej potrzeby „zrozumienia” dotyczą tylko zrozumienia na poziomie umysłu, a wykazują tendencje do niezrozumienia mowy ciała (jak np.: gestów, mimiki twarzy, sposobu poruszania się). Autorka proponuje wykorzystanie metod badań etnograficznych pozwalających na uwzględnienie i interpretację mowy ciała, wypowiedzianych słów, odczytywanie niedomówień i za pomocą terapii kulturowej pomaga uczestnikom badań nawiązać wspólny dialog. Artykuł nawiązuje do rozważań na temat Innego, przyrody, roli nauczyciela oraz języka i jest zaproszeniem do interdyscyplinarnych dyskusji.
Inne
System-identifier
PX-5bfbcce4d5deabf285cd08bb