Acute heart failure after kidney tumor embolization. A case report
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Kardiologia Inwazyjna
ISSN
1507-1502
EISSN
1644-4329
Wydawca
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. Grupa Via Medica
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
28-31
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,60
Słowa kluczowe
en
renal cell carcinoma
percutaneous embolization
acute heart failure
toxic myocarditis
pl
rak nerkowo-komórkowy
przezskórna embolizacja
ostra niewydolność serca
toksyczne zapalenie mięśnia sercowego
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rak nerkowo-komórkowy jest najczęstszym pierwotnym nowotworem złośliwym nerki. Klasyczna triada objawów z nim związanych obejmuje guz w jamie brzusznej, krwiomocz i ból w okolicy lędźwiowej. Jednak niektórzy pacjenci z rakiem nerkowo-komórkowym najpierw mają objawy paraneoplastyczne wywoływane przez substancje produkowane przez guz. W pracy przedstawiono przypadek kobiety, u której zdiagnozowano duży guz nerki i u której bezpośrednio po jego embolizacji rozwinęły się objawy ostrej niewydolności serca. Jako jedną z możliwych przyczyn ostrych zaburzeń hemodynamicznych i zgonu pacjenta rozważono toksyczne zapalenie mięśnia sercowego. Przedstawiony opis przypadku podkreśla złożoność patologii, jak również potrzebę świadomości różnych możliwych zagrażających życiu powikłań związanych z jego leczeniem.
Język
en
Treść
Renal cell carcinoma (RCC) is the most common primary malignant renal tumor. The classic triad of symptoms includes palpable abdominal mass, hematuria and flank pain. However, some of the patients diagnosed with RCC first present with paraneoplastic symptoms occurring as a consequence of secretion of various substances from the tumor. We present a case of a woman diagnosed with large kidney tumor, who developed acute heart failure soon after being treated with percutaneous embolization. We discuss toxic myocarditis as one of the possible causes for the acute hemodynamic compromise and the fatal outcome of the patient. Our case report highlights the complexity of this pathology and the importance of awareness of the various possible life-threatening complications.
Cechy publikacji
Medycyna
Medicine
discipline:Medycyna
discipline:Medicine
Case study
Studium przypadku
Inne
System-identifier
PBN-R:875208