EFFECT OF METALLURGIC PURITY OF THE 15CRMOV6-10-3 (15HGMV) STEEL ON TECHNOLOGICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF COLD-DEFORMED PRODUCTS
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-9941
EISSN
Wydawca
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
30-36
Numer tomu
70
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
low-alloy steel
compression
microstructure
electro-slag remelting
polski
stal niskostopowa
ściskanie
mikrostruktura
przetapianie elektrożużlowe
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The subject of the article is the analysis of the impact of electro-slag remelting – ESR on the technological and mechanical properties of the 15HGMV steel. Uniaxial compression tests were carried out with the use of a Gleeble simulator. The hardness and microstructure of deformed samples were tested. The mechanical properties were measured in a static tensile test. Significantly larger non-metallic inclusions were found in the material without ESR, as compared to the material with ESR, which may be decisive in further processing of the material in the form of thin-walled tubes with the use of cold flow forming.
Język
polski
Treść
Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu obróbki elektrożużlowej – EŻP na właściwości technologiczne i mechaniczne stali 15HGMV. W pracy wykonano próby ściskania jednoosiowego w symulatorze Gleeble. Badano twardość i mikrostrukturę próbek odkształconych. Wykonano pomiary właściwości mechanicznych w statycznej próbie rozciągania. W materiale bez EŻP w porównaniu do materiału z EŻP stwierdzono występowanie znacznie większych wtrąceń niemetalicznych, co może mieć decydujące znaczenie w dalszym przetwarzaniu materiału w postaci rur cienkościennych metodą zgniatania obrotowego na zimno.
Cechy publikacji
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PX-5bffe52cd5de732bcc9a2df8
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych