Ocena wpływu dodatku popiołu lotnego na szczelność betonu z cementem hutniczym CEM IIIA 32,5 N
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
143-153
Numer tomu
66
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
badania betonu
dodatek popiołu lotnego
cement hutniczy
szczelność betonu
wytrzymałość betonu
en
concrete testing
furnace cement
fly ash additive
water tightness of concrete
strength of concrete
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono analizę wpływu dodatku popiołu lotnego na szczelność oraz wytrzymałość betonu wykonanego na bazie cementu hutniczego CEM IIIA 32,5 N. Analiza powstała na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla trzech rodzajów mieszanek betonowych. Pod¬stawowa receptura betonu nie zawierała dodatku popiołu lotnego, natomiast w dwóch pozostałych recepturach uwzględniono dodatek popiołu lotnego w ilości wynoszącej odpowiednio 25% i 33% masy właściwej cementu. Badania laboratoryjne próbek betonowych przeprowadzono w zakresie wodoszczelności oraz głębokości wnikania wody w beton, wytrzymałości betonu na ściskanie oraz wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu.
Język
en
Treść
The analysis of influence of fly ash additive to concrete on the basis of cement CEM IIIA 32,5 N on the tightness and strength was presented in the paper. Researches were carried out for three types of concrete made with the use of CEM IIIA 32,5N LH HSR NA cement. The basic recipe of concrete does not contain the additive of fly ash, while two other concretes contain the fly ash additive in an amount of 25% and 33% of the cement mass. Laboratory investigations of the concrete samples were carried out under conditions of long-term maturation in the range of the water tightness and the depth of water penetration in concrete, compressive strength and tensile strength of concrete at splitting.
Cechy publikacji
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Computer science – field of technical sciences
Mechanics
discipline:Budownictwo
discipline:Construction and building technology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:885429
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych