Assessment of the Residual Life of Steam Pipeline Material beyond the Computational Working Time
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Metals — Open Access Metallurgy Journal (30pkt w roku publikacji)
ISSN
2075-4701
EISSN
Wydawca
MDPI AG, Basel, Switzerland
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
1-12
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
en
creep; degradation; welded joint; Cr-Mo-V steel; residual life
pl
pełzanie
degradacja
złącze spawane
stal Cr-Mo-V
trwałość resztkowa
Streszczenia
Język
en
Treść
This paper presents the evaluation of durability for the material of repair welded joints made from (13HMF) 14MoV6-3 steel after long-term service, and from material in the as-received condition and after long-term service. Microstructure examinations using a scanning electron microscope, hardness measurements and creep tests of the basic material and welded joints of these steels were carried out. These tests enabled the time of further safe service of the examined repair welded joints to be determined in relation to the residual life of the materials. The evaluation of residual life and disposable life, and thus the estimation and determination of the time of safe service, is of great importance for the operation of components beyond the design service life. The obtained test results are part of the materials’ characteristics developed by the Institute for Ferrous Metallurgy for steels and welded joints made from these steels to work under creep conditions.
Język
pl
Treść
W pracy zaprezentowano ocenę trwałości materiału naprawczych złączy spawanych wykonane ze stali (13HMF) 14MoV6-3 po długotrwałej eksploatacji oraz z materiału w stanie wyjściowym i po długotrwałej eksploatacji. Wykonano badania mikrostruktury w skaningowym mikroskopie elektronowym, pomiar twardości oraz próby pełzania materiału podstawowego oraz złączy spawanych z tych stali. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie czasu bezpiecznej eksploatacji badanych naprawczych złączy spawanych w odniesieniu do trwałości resztkowej materiałów. Ocena trwałości resztkowej oraz trwałości rozporządzalnej, a tym samym oszacowanie i wyznaczenie czasu bezpiecznej eksploatacji ma ogromne znaczenie w przypadku eksploatacji elementów poza obliczeniowy czas pracy. Uzyskane wyniki badań są elementami opracowywanych przez Instytut Metalurgii Żelaza charakterystyk materiałowych stali i wykonanych z nich złączy spawanych pracujących w warunkach pełzania
Cechy publikacji
discipline:Energetyka
discipline:Inżynieria materiałowa
discipline:Energetics
discipline:Materials science
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:807168
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych