Postawy nauczyciela wobec jego działalności pozalekcyjnej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Edukacja - Technika - Informatyka (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2080-9069
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2(24)2018
Strony od-do
259-265
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.40
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nauczyciel
postawa wobec pracy pedagogicznej
działania pedagogiczne w szkole
praca pozalekcyjna nauczyciela
en
teacher
attitude towards pedagogic work
pedagogic initiatives at school
teacher’s extracurricular work
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł przestawia te obszary pracy pedagogicznej, które występują w pracy nauczyciela i w których może, ale nie musi on funkcjonować. Praca pozalekcyjna nauczyciela stanowi obszar obowiązków podejmowanych dobrowolnie lub o samodzielnie ustalanym zakresie. W artykule zostały zawarte ich przykłady. Przyjmowane przez nauczyciela postawy wobec pracy pozalekcyjnej wskazują na jego stosunek do całości działań pedagogicznych w szkole i w zawodzie.
Język
en
Treść
The article presents areas of pedagogical work occurring in teacher’s job in which they can, but not has to function. Teacher’s extracurricular work is an area of duties undertaken freely or with independently determined range. Their examples were included in the article. Taking extracurricular work by teacher indicates their attitude towards the entirety of pedagogic initiatives in school and job.
Cechy publikacji
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Pedagogika
Science of cognition and social communication
Pedagogy
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:889464
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych