Postawy nauczycieli wobec edukacji informatycznej i medialnej w szkole
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Dydaktyka informatyki (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-3156
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Rzeszowski
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
13/2018
Strony od-do
76-84
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nauczyciel
technologia informacyjna i medialna
praca nauczyciela
po-stawa wobec pracy
en
teacher
computer and media technology
teacher’s work
teatcher’s attitudes towards work
Streszczenia
Język
pl
Treść
Edukacja informatyczna i medialna we współczesnej szkole stała się już faktem, ale nie każdy nauczyciel jest równie zainteresowany wykorzystaniem jej w swojej pracy. Sposób i poziom wykorzystania najnowszych osiągnięć technologii w edukacji wskazuje na różne postawy nauczycieli wobec ich pracy.
Język
en
Treść
The informatics and media education in modern school already has become a fact, but not every teacher is equally interested in using it in their work. The way and level of using the newest achievements of technology in edu-cation indicates different attitudes of teachers towards their job
Cechy publikacji
Pedagogika
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Pedagogy
Computer science – field of technical sciences
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:889463
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych