BADANIE WPŁYWU GŁĘBOKOŚCI NAGNIATANIA NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI WAŁKÓW STALOWYCH
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1208-1212
Numer tomu
12
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
język polski
nagniatanie toczne osiowe, stali C45
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
12
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
język polski
Treść
W pracy omówiony został proces nagniatania tocznego osiowego powierzchni wałków ze stali C45. Powierzchnie do nagniatania przygotowano w procesie toczenia. Następnie wykonano pomiary powierzchni i określono parametry chropowatości po obróbce poprzedzającej (toczeniu). Proces nagniatania przeprowadzono na obrabiarce RM 4010, stosując różne głębokości procesu. Powierzchnie ponownie zmierzono i określono parametry chropowatości po procesie nagniatania. Analizie poddano wpływ głębokości nagniatania na chropowatość powierzchni wałków stalowych. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci profilogramów, tabeli oraz wykresów
Język
język angielski
Treść
The process of axial burnishing rolling of surfaces from C45 steel rollers is discussed. Finishing surfaces were prepared in a rolling process. Then surface measurements were made and the roughness parameters were determined after pre-treatment (turning). Burning was performed on a RM 4010 machine using different depths of the process. Surfaces were re-measured and roughness parameters determined after the burnishing process. The influence of the burnishing depth on the surface roughness after axial burnishing rolling was analyzed. The results are presented in the form of profilographs, table and graphs.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:865888