BADANIE WPŁYWU GŁĘBOKOŚCI NAGNIATANIA TOCZNEGO WAŁKÓW NA ICH WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1212-1216
Numer tomu
12
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
język polski
parametry technologiczne, nagniatanie, obróbka plastyczna, wytrzymałość zmęczeniowa
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
XX Konferencja Naukowo - Techniczna pod tytułem „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska
Nazwa konferencji
XX Konferencja Naukowo - Techniczna pod tytułem „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska
Początek konferencji
2017-05-26
Koniec konferencji
2017-05-26
Lokalizacja konferencji
Słupsk
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
12
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
język polski
Treść
W pracy badano wpływ parametrów technologicznych (głębokości nagniatania) powierzchniowej obróbki plastycznej na wytrzymałość zmęczeniową wałków podczas ich zginania obrotowego. Próbki walcowe ze stali C45 były wstępnie toczone, a następnie nagniatane na różne głębokości. Tak przygotowane próbki poddawano cyklicznemu zginaniu, aż do ich przełamania. Na tej podstawie określono wpływ głębokości nagniatania na wytrzymałość zmęczeniową. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci tabeli oraz wykresów.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:865885