Efekty realizacji projektu dotyczącego systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych – eCall
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
2693-2700
Numer tomu
3/2014
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Logitrans 2014
Początek konferencji
2014-04-07
Koniec konferencji
2014-04-10
Lokalizacja konferencji
Szczyrk
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem projektu nr 10-0016-06/2009 było opracowanie metodyki oceny systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych - eCall. W wyniku analiz przeprowadzonych w ramach projektu uzyskano szeroką wiedzę ekspercką w zakresie podstaw prawnych działania systemu, technicznych aspektów w zakresie certyfikacji i wdrożenia, efektów wdrożenia i pilotażowych wdrożeń wraz z oceną skutków wdrożenia. W ramach projektu zostało zbudowane stanowisko laboratoryjne do badań samochodowego urządzenia eCall w warunkach wysokich wartości przyspieszeń i stanowisko do weryfikacji poprawności transmisji danych. Pierwsze stanowisko umożliwiło opracowanie własnego algorytmu detekcji kolizji. Projekt zakładał również opracowanie pokładowego urządzenia nadawczo-odbiorczego eCall i urządzenia do obierania zgłoszeń w systemie eCall. Ostatecznym efektem realizacji projektu było opracowanie metodyki oceny systemu eCall wykraczającej poza ramy norm i specyfikacji systemu
Język
en
Treść
The aim of the project number 10-0016-06/2009 was to elaborate the assessment of automatic collision notification system – eCall methodology. As the effect of analyses broad knowledge about legislation background of eCall system, technical aspects of certification and implementation, effects of introduction, and also pilots implementation and introduction assessment in other countries was obtained. In the project a laboratory research stand for on-board eCall device investigation in high acceleration conditions was developed as well as a laboratory stand for data transmission validation. First of the stands enabled to develop an own collision detection algorithm. The project was established to develop transreceiver eCall device and device for receiving eCall system notifications. The final effect of the project was to develop methodology for assessing the automatic collision notification system eCall
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
524617