Osadnictwo na Pojezierzu Iławskim i jego implikacje w sedymentacji jeziornej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe "Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej" Materiały konferencyjne (Mielnik, 2-5 lipca 2018 r.)
Data publikacji
2018
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Osadnictwo na Pojezierzu Iławskim i jego implikacje w sedymentacji jeziornej
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
20-21
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe "Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej"
Początek konferencji
2018-07-02
Koniec konferencji
2018-07-05
Lokalizacja konferencji
Mielnik
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Geografia
discipline:Geologia
discipline:Geography
discipline:Geology
Abstract
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:876218