OBraz w relacji do egzegezy biblijnej w wiekach średnich: od bezpośredniej zależności od komentarza do samodzielnej interpretacji tekstiu świętego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Badania interdyscyplinarne
Data publikacji
2018
ISBN
9788379965304
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Publikacja
Główny język publikacji
POLSKI
Tytuł rozdziału
OBraz w relacji do egzegezy biblijnej w wiekach średnich: od bezpośredniej zależności od komentarza do samodzielnej interpretacji tekstiu świętego
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
325-349
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 16)
Pozostali autorzy
+ 15
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
V Kongres Mediewistów Polskich
Nazwa konferencji
V Kongres Mediewistów Polskich
Początek konferencji
2015-09-20
Koniec konferencji
2015-09-24
Lokalizacja konferencji
Rzeszów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
6325