Analiza zmian struktury i właściwości użytkowych austenitycznej stali HR3C po 26 000 godzin eksploatacji
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Hutnik - Wiadomości Hutnicze (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3534
EISSN
2449-9897
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
10
Strony od-do
367-369
Numer tomu
85
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
właściwości użytkowe
stal austenityczna
eksploatacja
morfologia wydzieleń
własności mechaniczne
angielski
functional properties
austenitic steel
operation
morphology of precipitates
mechanical properties
Streszczenia
Język
polski
Treść
Badaniom metaloznawczym poddano próbki ze stali HR3C pobrane z wycinka rurociągu po około 26 000 godzin eksploatacji w temperaturze 550°C. Badana stal charakteryzowała się strukturą austenityczną z licznymi o zróżnicowanej morfologii wydzieleniami wewnątrz ziaren oraz licznymi cząstkami na granicach tworzącymi tzw. ciągłą siatkę. Analiza izolatów węglikowych wykazała obecność w strukturze badanej stali następujących wydzieleń: NbC, fazy Z i M23C6. Właściwości wytrzymałościowe stali HR3C określone zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej (550 i 600°C) były co najmniej 30% wyższe od wymaganego minimum przy zachowaniu wymaganej plastyczności. Podobny wzrost w porównaniu do stanu wyjściowego widoczny był dla odporności na pełzanie. Obserwowany wzrost właściwości mechanicznych wynikał z umocnienia badanego stopu mechanizmem wydzieleniowym.
Język
angielski
Treść
The physical metallurgical tests were performed on the test pieces made of HR3C steel taken from a section of a pipeline after around 26,000 hours of service at the temperature of 550°C. The examined steel was characterised by the austenitic structure with numerous precipitates of diverse morphology inside the grains and numerous particles on the boundaries forming the so-called continuous grid. The analysis of carbide isolates showed the presence of the following precipitates in the structure of the investigated steel: NbC, Z phase and M23C6. The strength properties of HR3C steel, determined both at room and elevated temperature (550 and 600°C), were higher by at least 30% than the required minimum, maintaining the required plasticity at the same time. A similar growth in comparison with the as-received state was visible for the creep resistance. The observed growth of mechanical properties resulted from the strengthening of the examined alloy with the precipitation mechanism.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PX-5c4057afd5dea169047bbe3b