"Gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna - miejsce fitonimów w językowym obrazie świata użytkowników gwar (na Kujawach i poza nimi) = "Where Mullein Grows Is Where a Portionless Maid Lives" - Phytonyms in the Linguistic Picture of the World Painted by Dialect Users (in Kujawy Region and Appart from Them)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Rozprawy Komisji Językowej (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0076-0390
EISSN
Wydawca
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
229-243
Numer tomu
LXV
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
nazwy roślin w gwarach
językowy obraz świata
obrzędy
angielski
dialectical plant names
linguistic picture of the world
rites
Cechy publikacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie polskim
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
PX-5c41840dd5de04ffc161034c
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych