"Ocalić od zapomnienia" - ochrona dziedzictwa bibliograficznego w czasie okupacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1734-6576
EISSN
2084-5464
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
58-78
Numer tomu
1 (51)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,21
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
salvage of bibliographic heritage
bibliography
1939-1945
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
Treść
Notwithstanding harsh conditions and a number of hostile administrative orders during German occupation of Poland during World War II, Polish bibliographers continued their professional activities underground. Indeed, these conditions motivated scientists and bibliographers to individually or collectively rescue Polish cultural heritage, including the records of Polish literature. These activities often put their careers and lives at risk as the occupant fiercely pursued the policy of cultural genocide. Bibliographic Institute of National Library continued work on compiling general current bibliography, issuing Polish list of printed works (“Urzędowy Wykaz Druków”, No 35-52), collecting specimens of literature issued in General Government and collecting bibliographic material. Jan Muszkowski worked on Polish bibliography for 1901-1925, Wiktor Hahn – on bibliography of Józef Ignacy Kraszewski. Among prime examples of bibliographic works commenced before 1939, continued during the World War II and finalized afterwards, there were bibliographies compiled by Kazimierz Budzyk (Bibliography of Polish parliamentary legal acts), Walerian Preisner (Polish-Italian literary relations in light of bibliography in years 1800-1939), Bronisław Edward Sydow (Bibliography of F.F. Chopin), Zygmunt Klemensiewicz (Bibliography of Polish exlibris), Marian Toporowski (Pushkin in Poland, bibliographical and literary outline). Among works compiled almost entirely during the war one needs to mention Polish bibliography of canon law until 1940 Grey Friars Joachim R. Bar and Wojcich Zmarz. Also Adam Bar continued his extensive bibliographical work during the war, continuing his retrospective work on literary and philosophical bibliography.
Inne
System-identifier
PX-5c4707d6d5de710bc366c127